รูปภาพสินค้า รหัส9786160813117
9786160813117
ปรับสมดุลร่างกายด้วยสมุนไพรจีนกว่า 30 ชนิด พร้อมตำรับยาจีน 40 ตำรับ ตามทฤษฎีหยินหยาง แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของการแพทย์แผนจีน
ผู้เขียนศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร, รศ.ดร.น.พ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160813117
จำนวน: 288 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2555
:: เนื้อหาโดยสังเขป
อธิบายทฤษฎีหยินหยางขั้นพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ รวมทั้งแนวทางการปรับสมดุลร่างกาย ด้วยสมุนไพรจีนกว่า 30 ชนิด และตำรับยาจีน 40 ตำรับ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคตามศาสตร์แพทย์แผนจีน
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 ทฤษฎีหยินหยางขั้นพื้นฐาน
บทที่ 1 หยินหยาง: ความแตกต่างที่กลมกลืน
บทที่ 2 แผนผังแปดทิศ
บทที่ 3 หยินหยางกับศาสตร์ฮวงจุ้ย
บทที่ 4 หยินหยางกับพุทธศาสนา

ภาคที่ 2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีหยินหยางในศาสตร์แพทย์จีน
บทที่ 5 สภาวะตรงกันข้ามระหว่างหยินหยาง
บทที่ 6 หยินหยางต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
บทที่ 7 หยินแปรสภาพเป็นหยาง หยางแปรสภาพเป็นหยิน
บทที่ 8 หยินเกินก่อหยางพร่อง หยางเกินก่อหยินพร่อง

ภาคที่ 3 ความไม่สมดุลของหยินหยางในศาสตร์แพทย์แผนจีน
บทที่ 9 ภาวะร้อนแบบแกร่ง
บทที่ 10 ภาวะร้อนแบบพร่อง
บทที่ 11 ภาวะเย็นแบบแกร่ง
บทที่ 12 ภาวะเย็นแบบพร่อง

ภาคที่ 4 ยาสมุนไพรจีนปรับสมดุลหยินหยาง
บทที่ 13 ยาระบายความร้อน
บทที่ 14 ยาบำรุงหยิน
บทที่ 15 ยาที่มีสรรพคุณอุ่นภายใน
บทที่ 16 ยาบำรุงหยาง

ภาคที่ 5 ตำรับยาสมุนไพรจีนปรับสมดุลหยินหยาง
บทที่ 17 ยาตำรับยาสมุนไพรจีนปรับสมดุลหยินหยาง
:: คำนิยม
"ยาจีนปรับสมดุลหยินหยาง" เล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านทั้งที่เป็นบุคลากรด้านสุขภาพและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจศาสตร์การแพทย์จีน โดยเฉพาะเรื่องยาจีนได้อย่างง่ายๆ และสามารถนำไปดูแลสุขภาพให้เกิดความสมดุลตามหลักหยินหยางซึ่งมีความเป็นสากล กรณีศึกษาที่นำมาประกอบในแต่ละบทช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านอยากเรียนรู้ติดตามตอนต่อไป...
-- รศ.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล --
หัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
และ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:: ข้อมูลพิเศษ
ผู้เขียนเป็นรองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา และศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นผู้เขียนเล่ม "ยาจีนปรับสมดุลเลือด"