รูปภาพสินค้า รหัส9786160812905
9786160812905
26 แนวคิด สู่การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่อย่างได้ผล
ผู้เขียนพิชิต เทพวรรณ์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 170.00 บาท
ราคาสุทธิ 170.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160812905
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 11 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2555
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเนื้อหาแนวคิด/เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่เป็นที่นิยมในสากลและในประเทศไทย โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ A–Z รวมทั้งสิ้น 26 แนวคิด/เครื่องมือ เพื่อให้มีความเข้าใจได้ง่าย เหมาะกับนักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจทั่วไปให้มีความเข้าใจในแนวคิด/เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ตลอดจนสามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้หน่วยงานหรือองค์การให้มีความสามารถทางการแข่งขันได้ต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 Accounting for Human Resource (การบัญชีทรัพยากรมนุษย์)
บทที่ 2 Branding in Employment (กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ในการจ้างงาน)
บทที่ 3 Competency (สมรรถนะที่จำเป็นในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่)
บทที่ 4 Developing Employee in Creative Economy (การพัฒนาพนักงานในระบบเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์)
บทที่ 5 Ethics in HRM (จริยธรรม : ประเด็นสำคัญของการบริหารทรัพยากรมมนุษย์)
บทที่ 6 Fairness Compensation Strategy (บริหารค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมให้เป็นกลยุทธ์ขององค์การ)
บทที่ 7 Gaining Competitive Advantage Through SHRM (การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ แนวคิดในการได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน)
บทที่ 8 Human Resource Research (การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ : กลยุทธ์ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาองค์การเชิงรุก)
บทที่ 9 Investment in Human Capital (ทุนมนุษย์กับการลงทุนที่คุ้มค่า)
บทที่ 10 Job Training by “Coaching” (การสอนงาน กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน)
ฯลฯ
:: คำนิยม
หนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นที่ได้มีการรวบรวมเครื่องมือแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ในการจัดการทรัพย์กรมนุษย์สมัยใหม่ไว้หลากหลาย และมีความทันสมัย พร้อมทั้งมีแนวทางปฏิบัติที่มีการอธิบายอย่างเข้าใจ ง่ายต่อการอ่านและการดำเนินตามอีกด้วย
-- ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิิ์ บุณยเกียรติ --
ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผลิตตำราใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการยกมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึงถือเป็นเรื่องน่ายินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง และสุดท้าย ต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.พิชิต เทพวรรณ์ และขอมอบกำลังใจให้ท่านด้วยความเชื่อว่า "ความดียิ่งทำยิ่งมีพลัง"
-- อาจารย์ณรงค์ ชวสิทธุ์ --
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่