รูปภาพสินค้า รหัส9786160811663
9786160811663
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเเละผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 230.00 บาท
ราคาสุทธิ 230.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160811663
จำนวน: 368 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 221 x 17 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาบัญชีบริหาร โดยหัวข้อเนื้อหานั้นจะแบ่งเป็น 12 หัวข้อ ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกำไร งบประมาณ การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ ระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และต้นทุนฐานกิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการดำเนินงาน และการตัดสินใจในเชิงธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของการบริหารการดำเนินงานได้
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีบริหาร
บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน
บทที่ 3 พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุน
บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร
บทที่ 5 งบประมาณ
บทที่ 6 การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
บทที่ 7 ระบบต้นทุนมาตราฐานเเละงบประมาณยืดหยุ่น
บทที่ 8 การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
บทที่ 9 การวิเคราะห์การลงทุน
บทที่ 10 งบกระเเสเงินสด
บทที่ 11 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
บทที่ 12 การปันส่วนต้นทุนเเละต้นทุนฐานกิจกรรม