รูปภาพสินค้า รหัส9786160809646
9786160809646
ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ คำพิพากษา คดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค คำพิพากษาศาลฎีกา พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้เขียนขวัญชัย โชติพันธุ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 450.00 บาท
ราคาสุทธิ 450.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160809646
จำนวน: 340 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 191 x 261 x 22 มม.
น้ำหนัก: 895 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี 2012
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การดำเนินคดี สืบเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาลมากขึ้น มีการฟ้องคดีมากขึ้น ดังนั้นทนายความจึงจำเป็นที่ต้องมีความรอบรู้ทางการแพทย์ที่ทำการฟ้องร้อง และแพทย์เองก็ต้องมีความรู้ในทางกฎหมายมากขึ้น ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ หนังสื่อเล่มนี้ไม่ใช่ตำรา แต่เป็นข้อเขียนที่เกิดขึ้นจากคดีจริง และข้อมูลคดีต่างๆ คำพิพากษาและคำฟ้อง ข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้รวบรวมไว้เพื่อเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าในการทำคดี เหมาะสำหรับแพทย์ ทนายความ และผู้สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 กฎหมายอาญาที่ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ต้องรู้
- การกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา
- ความรับผิดในทางอาญา
- หลักในการพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดอาญา ได้ หรือ ไม่


บทที่ 2 ความรับผิดทางแพ่ง
- ประมวลกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ความรับผิดฐานละเมิด เรียกค่าเสียหาย
- เเพทย์กับความรับผิดทางเเพ่ง มี 2 ประการ

บทที่ 3 คดีผู้บริโภค
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
:: คำนิยม
เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทนายความเเละเเพทย์เป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่ความขัดเเย้งระหว่างเเพทย์เเละผู้ได้รับผลกระทบจากการรักษายังไม่มีกฎหมายใดเป็นข้อยุติ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาเเนวทางป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหาย เเละเกิดเป็นคดีฟ้องร้องกันตามมา
-- นายสมัคร เชาวภานันท์ --
ประธานกรรมาธิการการยุติธรรมเเละการตำรวจ วุฒิสภา

ขอชื่นชมในความพยายามของ คุณขวัญชัย โชติพันธุ์ ที่ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะสร้างผลงานทางวิชาการในสายวิชาชีพที่มีคุณค่าต่อสังคม
-- นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ --
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการการเงินเเละการคลัง วุฒิสภา

ดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนทนายความ เเละผู้ประกอบวิชาชีพเเพทย์ ในการทำหน้าที่ตามวิชาชีพเเละตามอุดมการณ์ ที่มุ่งทำหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนในมาตราฐานดีที่สุด
-- นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย --
สมาชิกวุฒิสภา