รูปภาพสินค้า รหัส9786160805105
9786160805105
ความรู้พื้นฐานทั่วไปของ Visual C#, การใช้งานคอนโทรลในทุกระดับ, การจัดการฐานข้อมูลด้วย ADO.NET, ตัวอย่างระบบจัดการข้อมูลสำหรับคลินิก...
ผู้เขียนบัญชา ปะสีละเตสัง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 319.00 บาท
ราคาสุทธิ 319.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160805105
จำนวน: 652 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 238 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1090 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Visual C# 2010 ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มเติมเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบ ทำให้มีแนวทางการพัฒนาประยุกต์ใช้โปรแกรมที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจหลักการที่จำเป็นของการใช้ Visual C# เพื่อเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้งานสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นที่สมบูรณ์แบบ พร้อมตัวอย่างงาน ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
:: สารบัญ
บทที่ 1 เริ่มต้นการใช้ VC# 2010
บทที่ 2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย VC#
บทที่ 3 ตัวแปร, โอเปอเรเตอร์, เงื่อนไข และลูป
บทที่ 4 เมธอดและอีเวนต์
บทที่ 5 การใช้งานคอนโทรลระดับพื้นฐาน
บทที่ 6 อาร์เรย์และคอนโทรลชนิดตัวเลือก
บทที่ 7 สตริง, ตัวเลข และวันเวลา
บทที่ 8 คอนโทรลที่ควรรู้จักเพิ่มเติม
บทที่ 9 คีย์บอร์ดและเมาส์
บทที่ 10 เมนูและทูลบาร์
ฯลฯ