รูปภาพสินค้า รหัส9786160804894
9786160804894
การแข่งขันความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 19 ปี จากนานาประเทศทั่วโลก
ผู้เขียนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 98.00 บาท
ราคาสุทธิ 98.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160804894
จำนวน: 128 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 255 x 6 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ แข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ นำเสนอทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
ข้อสอบแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ภาคทฤษฎี ชุดที่ 1
ข้อสอบแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ภาคทฤษฎี ชุดที่ 2
ข้อสอบแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ภาคปฏิบัติ ชุดที่ 1
ข้อสอบแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ภาคปฏิบัติ ชุดที่ 2
ข้อสอบแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ภาคปฏิบัติ ชุดที่ 3
ข้อสอบแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ภาคปฏิบัติ ชุดที่ 4
ข้อสอบแข่งขันชีววิทยาระดับประเทศ สอบแข่งขันรอบที่ 1 ฉบับที่ 1
ข้อสอบแข่งขันชีววิทยาระดับประเทศ สอบแข่งขันรอบที่ 1 ฉบับที่ 2
เฉลยข้อสอบแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ภาคทฤษฎี ชุดที่ 1
เฉลยข้อสอบแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ภาคทฤษฎี ชุดที่ 2
เฉลยข้อสอบแข่งขันชีววิทยาระดับประเทศ สอบแข่งขันระดับประเทศ ฉบับที่ 1