รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160804887
จำนวน: 72 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 256 x 3 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในหนังสือเล่มนี้เป็นแนวข้อสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานประสานการดำเนินงานแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เห็นสมควรจัดพิมพ์ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศพร้อมเฉลย เพื่อเผยแพร่แก่เยาวชน ครู อาจารย์ และผู้สนใจ ให้เห็นแนวข้อสอบ ในอันที่จะได้ฝึกฝนและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป
:: สารบัญ
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2550 (สอบแข่งขันรอบที่ 1)
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2550 (สอบแข่งขันรอบที่ 2)
- เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48
- เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2550 (สอบแข่งขันรอบที่ 1)
- เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2550 (สอบแข่งขันรอบที่ 2)