รูปภาพสินค้า รหัส9786160803842
9786160803842
แปลงความคิดริเริ่มไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างได้ผล เคล็ดลับที่ช่วยให้คุณเป็นผู้นำได้อย่างสง่าผ่าเผย
ผู้เขียนSamuel B. Bacharach (ซามูเอล บี. บาชราช)
ผู้แปลจฑาทอง จารุมิลินท, ดร., อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 170.00 บาท
ราคาสุทธิ 170.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160803842
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 150 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เผยเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้อย่างสง่าผ่าเผย ถ่ายทอดโดย "แซม บาคคาราช" ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมองค์กรที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา เขาเป็นผู้อำนวยการของสถาบันศึกษาการทำงานภายในองค์กร แห่งมหาวิทยาลัยคอร์แนล แซมได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในหนังสือเล่มนี้ ถึงแนวทางในการทำการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เริ่มตั้งแต่การที่จะรวบรวมพันธมิตรเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มใดความคิดริเริ่มหนึ่งขึ้นมา เขาได้อธิบายถึงสภาพความเป็นไปในองค์กรที่จะเกิดขึ้นจริงเมื่อมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลง และได้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียดสำหรับผู้ที่เป็นผู้นำในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั่นคือ "ขีดความสามารถในเชิงการเมือง" ซึ่งแซมได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในหนังสือเล่มนี้ว่ามันคืออะไร และจะสามารถพัฒนามันขึ้นมาได้อย่างไร สำหรับผู้นำที่ต้องการประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กรของตนเอง

ผู้เขียนยังได้เล่าประสบการณ์ของความสำเร็จและความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าผู้นำในการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เขาได้แนะนำไว้ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายหรือนำเสนอทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมองค์กร หรือเป็นตำราทางวิชาการสำหรับนักศึกษาที่ใช้เรียนในมหาวิทยาลัย หากแต่ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานมานานหลายปี และรวบรวมผลการศึกษาการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกหลายๆ คน เขาได้นำประสบการณ์และผลการศึกษาเหล่านี้มาสังเคราะห์เข้าด้วยกัน และถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาที่เรียบง่าย ประกอบไปด้วยตัวอย่างที่ใกล้ตัวกับผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่านสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างง่ายดาย

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครก็ตามที่ต้องการนำความคิดของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติจริงภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าแผนกในองค์กร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร หรือแม้กระทั่งพนักงานคนหนึ่งในระดับปฏิบัติการขององค์กร
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 การทำแผนผังในเชิงการเมือง
- บทที่ 1 จงคาดหมายปฏิกิริยาโต้กลับ
- บทที่ 2 จงวิเคราะห์เป้าหมายและวิธีการ
- บทที่ 3 จงเข้าใจถึงวาระของผู้อื่น
- บทที่ 4 จงระบุพันธมิตรและผู้ต่อสู้

ภาคที่ 2 การทำให้คนทั้งหลายมาอยู่ข้างคุณ
- บทที่ 5 จงสร้างแนวร่วมของคุณขึ้นมา
- บทที่ 6 จงสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวคุณเอง
- บทที่ 7 เสาะหาการสนับสนุนเบื้องต้น
- บทที่ 8 จงให้เหตุผลที่เหมาะสมกับการดำเนินการ

ภาคที่ 3 การทำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
- บทที่ 9 การได้มาซึ่งการยอมรับอย่างแท้จริง
- บทที่ 10 จงทำให้ความคิดของคุณติดอยู่กับองค์กร
- บทที่ 11 การนำแนวร่วม