รูปภาพสินค้า รหัส9786160803354
9786160803354
การบริการเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ทุกธุรกิจ แต่จะจัดการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
ผู้เขียนชัยสมพล ชาวประเสริฐ, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 139.00 บาท
ราคาสุทธิ 139.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160803354
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 169 x 239 x 11 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาสำคัญด้านการตลาดบริการ ที่ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ เหมาะสำหรับจะใช้ประกอบการเรียนในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ทั้งการตลาดบริการ การบริหารการบริการ และวิชาอื่นๆ ทางด้านการตลาดในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจ ทั้งธุรกิจที่เน้นการบริการและธุรกิจที่ขายสินค้าได้เช่นกัน
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 ธุรกิจการบริหารและการกำหนดกลยุทธ์
ภาคที่ 2 การสร้างบริการเกินคาดหมาย
ภาคที่ 3 การบริหารมุ่งสู่ความสำเร็จ
:: คำนิยม
ภาคที่ 1 ธุรกิจกับการบริการและการกำหนดกลยุทธ์
- บทที่ 1 การบริการในยุคปัจจุบัน
- บทที่ 2 การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า
- บทที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
- บทที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

ภาคที่ 2 การสร้างบริการเกินคาดหมาย
- บทที่ 5 การวางตำแหน่งบริการ การพัฒนาบริการใหม่ การสร้างความแตกต่าง และการสร้างตราบริการ
- บทที่ 6 คุณภาพในการบริการ
- บทที่ 7 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- บทที่ 8 การสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อลูกค้า

ภาคที่ 3 การบริหารมุ่งสู่ความสำเร็จ
- บทที่ 9 การบริหารการบริการ ยุคศตวรรษที่ 21
- บทที่ 10 องค์กรแห่งการบริการ
- บทที่ 11 การปรับปรุงและพัฒนาการตลาดบริการ