รูปภาพสินค้า รหัส9786160802227
9786160802227
เรียนรู้การใช้งาน Hibernate เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล, การใช้ Annotation กับ Hibernate, รู้จักการทำ Mapping ด้วย XML...
ผู้เขียนรุ่งทิพย์ นันทวัฒนาศิริชัย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 219.00 บาท
ราคาสุทธิ 219.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160802227
จำนวน: 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 15 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
แนะนำการใช้งานโปรแกรม "Hibernate Framework" ซึ่งเป็น ORM หรือ Object/Relational Mapping ที่มีความสามารถในการช่วยจัดการกับโปรแกรมที่อยู่ในรูปออบเจ็กต์ ให้สามารถใช้งานกับระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างตาราง การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล อาทิ MySQL, MSSQL, Oracle และอื่นๆ ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยหนังสือเล่มนี้จะเน้นการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติด้วยภาษาจาวา ซึ่งมีโค้ดตัวอย่างเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับง่ายเพื่อให้เข้าใจในหลักการของซอฟต์แวร์ต่างๆ จนกระทั่งไปถึงตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อนำไปใช้ในระบบจริงต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 รู้จักกับ Hibernate Framework
บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้งาน Hibernate Framework
บทที่ 3 เริ่มต้นโปรแกรมแรกกับ Hibernate Framework
บทที่ 4 การสร้างแอปพลิเคชั่นแบบง่ายโดยใช้ Hibernate Framework
บทที่ 5 แอนโนเทชั่น (Annotation) กับ Hibernate Framework
บทที่ 6 รู้จักกับการทำ Mapping โดยใช้ไฟล์ XML
บทที่ 7 รู้จักกับการเรียกค้นข้อมูล
บทที่ 8 รู้จักกับเครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรม Hibernate Tools
บทที่ 9 การติดตั้งเครื่องให้บริการ (Web Server) เพื่อใช้งานกับ Hibernate Framework