รูปภาพสินค้า รหัส9786160801985
9786160801985
เหมาะสำหรับผู้ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เขียนศักรินทร์ โสนันทะ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160801985
จำนวน: 406 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 259 x 18 มม.
น้ำหนัก: 724 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับค่าความผิดพลาดจากการวัดที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ การออกแบบแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์กระแสตรง กระแสสลับ เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ วงจรบริดจ์กระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ทรานสดิวเซอร์อุณหภูมิ การเปลี่ยนสัญญาณและการส่งสัญญาณจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิในงานอุตสาหกรรม รวมถึงหลักการของออสซิลโลสโคปและการนำไปวัดสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลายเข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความผิดพลาดจากการวัด
บทที่ 2 ขดลวดเคลื่อนที่
บทที่ 3 ดีซีแอมมิเตอร์
บทที่ 4 ดีซีโวลต์มิเตอร์
บทที่ 5 โอห์มมิเตอร์
บทที่ 6 เอซีโวลต์มิเตอร์
บทที่ 7 ดีซีบริดจ์
บทที่ 8 เอซีบริดจ์
บทที่ 9 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 10 เครื่องมือวัดอุณภูมิ
บทที่ 11 การเปลี่ยนสัญญาณและการส่ง
บทที่ 12 ออสซิลโลสโคป
บทที่ 13 การวัดด้วยออสซิลโลสโคป