รูปภาพสินค้า รหัส9786160801923
9786160801923
สำหรับผู้บริหารที่ไม่จบบัญชี แต่ต้องใช้ข้อมูลและทำงานร่วมกับนักบัญชี
ผู้เขียนยรรยง ธรรมธัชอารี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160801923
จำนวน: 496 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 120 x 167 x 23 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเกร็ดความรู้ด้านบัญชีและการบริหารธุรกิจ ด้วยการอ้างอิงคำศัพท์ที่ใช้ในการทำงานทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้หลักเกณฑ์และแนวความคิดในเชิงปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและผู้บริหาร ซึ่งต้องการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากผลงานของฝ่ายบัญชีมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
- Accountability (ความรับผิดชอบสูงสุด)
- Accountant (นักบัญชี)
- Accounting Analysis (การวิเคราะห์รายการบัญชี)
- Accounting Assumption (ข้อสมมติฐานทางการบัญชี)
- Account Close (การปิดบัญชี)
- Account Code (รหัสบัญชี)
- Accounting Entry (รายการบัญชี)
- Accounting Equation (สมการบัญชี)
- Accounting Laws (กฎหมายเกี่ยวกับบัญชี)
- Accounting Manual (คู่มือปฏิบัติงานบัญชี)
ฯลฯ