รูปภาพสินค้า รหัส9786160801602
9786160801602
เริ่มต้นเรียนรู้ภาษา Visual Basic ตระกูล .NET ที่มีความสมบูรณ์ในเชิงวัตถุ และยังสามารถนำไปประยุกต์เขียนได้อีกหลายภาษา
ผู้เขียนธีระพล ลิ้มศรัทธา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 149.00 บาท
ราคาสุทธิ 149.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160801602
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 220 x 11 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือที่จะช่วยให้คุณเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Visual Basic.NET ได้ด้วยวิธีง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับแนวคิดเชิงวัตถุ เรียนรู้การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น การตีความเชิงวัตถุ การกำหนดความรับผิดชอบของคลาสและพฤติกรรมของคลาส อีเวนต์และดีลีเกต การสืบทอดคุณสมบัติของคลาสและการใช้งานอินเตอร์เฟซ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ท้ายบทแต่ละบทยังได้ทำบทสรุปไว้โดยชัดเจน และมีแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 แนวคิดเชิงวัตถุ
บทที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
บทที่ 3 การออกแบบคลาสและการตีความเชิงวัตถุ
บทที่ 4 การกำหนดความรับผิดชอบของคลาสและพฤติกรรมของคลาส
บทที่ 5 อีเวนต์และดีลีเกต
บทที่ 6 การสืบทอดคุณสมบัติของคลาส
บทที่ 7 การใช้งานอินเตอร์เฟซ
บทที่ 8 ความสัมพันธ์ของคลาส
บทที่ 9 การเขียนวัตถุให้มีสภาพคงตัว
บทที่ 10 วงจรชีวิตของวัตถุ