รูปภาพสินค้า รหัส9786160801527
9786160801527
เรียนรู้การออกแบบด้วยตนเองกับหนังสือเล่มนี้
ผู้เขียนกองบรรณาธิการหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 85.00 บาท
ราคาสุทธิ 85.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160801527
จำนวน: 72 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 5 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจ่ายไฟ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับทฤษฎีที่กล่าวถึงหลักการออกแบบแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงล้วนๆ การคำนวณอัตราทนกำลังแบบแรงดัน และกระแสของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง การออกแบบวงจรเรียงกระแส การออกแบบวงจรกรองกระแส การเลือกตัวเก็บประจุที่ใช้ในวงจร การออกแบบวงจรแบบต่างๆ ทรานซิสเตอร์ ไอซี และยังมีเทคนิคที่ควรรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือโมดิฟายเครื่องจ่ายไฟอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสาระที่ต้องรู้สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ และบทความเกี่ยวกับการจัดการสัญญาณรบกวนในเครื่องจ่ายไฟให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย
:: สารบัญ
- หลักการออกแบบแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง
ตอนที่ 1 การเรียงและการกรองไฟกระแสสลับ
ตอนที่ 2 การรักษาระดับแรงดันให้คงที่
ตอนจบ การเพิ่มประสิทธิภาพ

- ใช้ให้เป็นใช้ให้ดีซีเรกูเลเตอร์ ตอนที่ 1
- ใช้ให้เป็นใช้ให้ดีซีเรกูเลเตอร์ ตอนที่ 2
- ออกแบบแหล่งจายไฟไม่ใช้หม้อแปลง
- สัญญาณรบกวนกับระบบจ่ายไฟ
- เทคนิคการสร้างและทดสอบคุณสมบัติเครื่องจ่ายไฟ