รูปภาพสินค้า รหัส9786160801374
9786160801374
เทคนิคการบริหารบุคคล ที่ยึดหลักจิตวิทยาอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐาน
ผู้เขียนเริงศักดิ์ ปานเจริญ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 165.00 บาท
ราคาสุทธิ 165.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160801374
จำนวน: 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 212 x 16 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
พบกับเทคนิคการบริหารบุคคลที่ยึดหลักจิตวิทยาอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐาน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้อย่างได้ผลในงานธุรกิจประจำวัน และช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลอื่น โดยในแต่ละบทจะบอกอย่างชัดเจนว่า คุณจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีได้อย่างไร? วิธีการจูงใจหรือกระตุ้นให้ลูกน้องทำงาน คุณจะติดตามผลงานของพวกเขาอย่างไร? และจะวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์อย่างไรจึงจะได้ผลงานที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็ยังคงได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ภารกิจ 10 อย่างที่ผู้บริหารไม่อยากเผชิญ
บทที่ 2 ยอมรับความจริงเรืองฝีมือด้านการบริหาร
บทที่ 3 การใช้และควบคุมแรงขับในการบริหารงาน
บทที่ 4 ใช้วุฒิภาวะให้เป็นประโยชน์
บทที่ 5 วิธีจัดการกับกลไกปกป้องตัวเอง
บทที่ 6 ความเครียดกับงานบริการ
บทที่ 7 เมื่องต้องทำตัวป็นที่ปรึกษาและชี้แนะ
บทที่ 8 การจูงใจลูกน้อง
บทที่ 9 ดึงเขามาดูเรา
บทที่ 10 ติเพื่อก่อ
บทที่ 11 วิธีบริหารคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
บทที่ 12 ประโยชน์ของการแข่งขัน