รูปภาพสินค้า รหัส9786160800681
9786160800681
สุดยอด! คู่มือประจำตัวคนไทยยุคใหม่! เพื่อการใช้คำไทยได้ถูกต้อง!
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการภาษาไทย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 695.00 บาท
ราคาสุทธิ 695.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160800681
จำนวน: 1688 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 151 x 218 x 74 มม.
น้ำหนัก: 1764 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นี่คือคู่มือประจำตัวคนไทยยุคใหม่! เพื่อการใช้คำไทยได้ถูกต้อง! ภายในเล่มประกอบด้วยศัพท์กว่า 38,000 คำ ครบถ้วนในการใช้งานด้วยศัพท์ทันสมัย ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์วิชาการ และคำทับศัพท์ รวมถึงศัพท์พืช-สัตว์ และชื่อวิทยาศาสตร์กว่า 2,000 ชนิด ทั้งยังได้แทรกเกร็ดการใช้ภาษาไทยควรรู้ตลอดเล่ม พร้อมภาพประกอบสี่สีและขาวดำ กว่า 1,000 ภาพ

นอกจากนี้ยังได้รวบรวมความรู้เสริมที่จำเป็นไว้ถึง 53 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น สำนวนไทย ราชาศัพท์ ลักษณนาม สูตรการหาพื้นที่ ชื่อประเทศ ดินแดน เมืองหลวง หน่วยเงินตรา หน่วยทางวิทยาศาสตร์ อักษรย่อ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะช่วยเสริมความรู้ดีๆ ให้กับคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป แล้วคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง! จากหนังสือเล่มนี้!
:: สารบัญ
หลักการใช้พจนานุกรม
อักษร ก - ฮ
ภาคผนวกเสริมความรู้
- ราชาศัพท์และคำสุภาพ
- แบบฟอร์มจดหมายราชการ
- ลักษณนาม
- คำพ้องรูป
- คำพ้องเสียง
- คำที่มักเขียนผิด
- เครื่องหมายวรรคตอน
- ตารางอักษร 3 หมู่
- การอ่านตัวเลขในภาษาไทย
- การอ่านชื่อเฉพาะ
- ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
- เกณฑ์เทียบศักราชต่างๆ
- หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อ - นามสกุล
ฯลฯ
:: ข้อมูลพิเศษ
- เป็นพจนานุกรมไทยยุคใหม่ เพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ความรู้
- รวมศัพท์กว่า 38,000 คำ ความหมายชัดเจน พร้อมตัวอย่างการใช้
- มีดัชนีตัวอักษรด้านข้าง ช่วยให้ค้นศัพท์ได้เร็ว ทันใจ
- แทรกเกร็ดภาษาไทย และหลักการใช้ตลอดเล่ม
- เพิ่มศัพท์ทันสมัยสาขาต่างๆ เช่น ไข้หวัดนก กระบอกเสียง อารยะขัดขืน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โฮมเสตย์ ไฮโดรโพนิกส์ เอลนีโญ
ลานีญา โอเชียเนีย คอเลสเตอรอล โฮลวีต ไอที ไอคอน อีเมล แกโซฮอล ดิจิทัล
- รวมศัพท์วัยรุ่น ภาษาพูด และคำทับศัพท์ ที่ใช้บ่อย เช่น อินดี้ วีเจ ฮิต ฮิป แฮ้ง เคาน์เตอร์เซอร์วิส แฮนด์ฟรี เอสเอ็มเอส ชามัวส์
ไฮเปอร์ วอล์กเอาต์ โคโยตี้
- ศัพท์พืช-สัตว์ ความหมายถูกต้อง พร้อมชื่อวิทยาศาสตร์ กว่า 2,000 ชนิด
- ภาพประกอบสวยงามทั้งสี่สี และขาวดำ กว่า 1,000 ภาพ
- ความรู้เสริมกว่า 350 หน้า รวม 53 เรื่อง เช่น สำนวนไทย ราชาศัพท์ ลักษณนาม เครื่องหมายวรรคตอน แบบฟอร์มจดหมายราชการ อักษร
ย่อ วันสำคัญ หลักการถอดคำอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ รหัสไปรษณีย์ คำที่มักเขียนผิด ต้นไม้ประจำจังหวัด ชื่อประเทศ เมือง
หลวง และหน่วยเงินตรา เทียบเวลาทั่วโลกกับประเทศไทย ชื่อธาตุ เครื่องมือช่าง มาตราต่างๆ สูตรการหาพื้นที่ หน่วยทางวิทยาศาสตร์
ปลาน้ำจืด และปลาทะเล สัตว์ป่าสงวน ดอกไม้และพรรณพืช ฯลฯ