รูปภาพสินค้า รหัส9786160800445
9786160800445
ลงมือปฏิบัติจากตัวอย่างงานจริง เพิ่มผลผลิตงานเขียนแบบแปลนสถาปัตย์ ด้วยชุดคำสั่ง PA2010 ที่ผู้เขียนพัฒนาขึ้นเอง
ผู้เขียนชัชวาล ศุภเกษม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 495.00 บาท
ราคาสุทธิ 495.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160800445
จำนวน: 764 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 192 x 282 x 32 มม.
น้ำหนัก: 1275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือที่จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้เขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2010 ได้อย่างมืออาชีพ โดยปูพื้นฐานตั้งแต่ภาพฉาย การสร้างไตเติลบล็อก ไปจนถึงเทมเพลทที่บันทึกเลเยอร์ สไตล์ บล็อก และไฟล์ PC3 ของเครื่องพิมพ์ รวมทั้งการใช้ Annotation Scale เพื่อลดการคำนวณขนาดของรูปวาด การเขียนแบบชิ้นงานเครื่องกล ภาพฉาย แบบ 2 วิว และ 3 วิว ภาคตัดขวาง ด้วยการลงมือปฏิบัติจากตัวอย่างงานจริง และแนวทางการดำเนินงานแบบมืออาชีพ

พร้อมด้วยชุดคำสั่ง PA2010ME เพื่อจัดการงานเขียนเส้นผ่าศูนย์กลาง ซึ่งผู้เขียนพัฒนาขึ้นมาเอง สำหรับช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนแบบให้แก่ผู้ที่ศึกษา โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น ภาพภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นคู่มือการเรียนรู้ของผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ด้วยตนเอง
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 เขียนแบบงานวิศวกรรม
- บทที่ 1 แบบแปลนและภาพฉาย
- บทที่ 2 ไตเติลบล็อก
- บทที่ 3 เทมเพลทงานเครื่องกล


ภาคที่ 2 เขียนแบบงานสถาปัตย์
- บทที่ 8 เตรียมงานแบบสถาปัตย์ + PA 2010
- บทที่ 9 แบบแปลนสถาปัตย์
- บทที่ 10 แบบแปลนสถาปัตย์


ภาคที่ 3 อ้างอิง
- บทที่ 14 การกำหนดตำแหน่ง
- บทที่ 15 เครื่องมือวัด
- บทที่ 16 เครื่องมือแก้ไข


ภาคที่ 4 ขั้นแอดวานซ์
- บทที่ 20 ปรับแต่งเพื่อเพิ่มผลผลิต
- บทที่ 21 เขียนโปรแกรม LISP