รูปภาพสินค้า รหัส9786119031913
9786119031913
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 190.00 บาท
ราคาสุทธิ 190.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786119031913
จำนวน: 220 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมแนวข้อสอบของวิชาที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 รวมถึงจริยธรรมของการเป็นตำรวจ พร้อมทั้งมีเฉลยให้ผู้อ่านได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อให้ง่ายต่อการค้นคว้าหาข้อมูล และเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อม เพื่อให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
- ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (270 ข้อ), เฉลย
- ข้อสอบวิชาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (150 ข้อ), เฉลย
- ข้อสอบวิชาพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (150 ข้อ), เฉลย
- ข้อสอบวิชาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (150 ข้อ), เฉลย
- ข้อสอบวิชาจริยธรรม (150 ข้อ), เฉลย