รูปภาพสินค้า รหัส9786117008061
9786117008061
"ขบวนการอภิวัฒน์ไม่มีวันจบสิ้น และจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนก้าวถึงสังคมแห่งอุดมคติอันดีงาม"
ผู้เขียนอนุสรณ์ ธรรมใจ, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 198.00 บาท
ราคาสุทธิ 198.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786117008061
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: กรุงเทพธุรกิจ Bizbook 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
พบกับผลงานการค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ที่เล่าขานเรื่องราวรัฐบุรุษผู้อภิวัฒน์การเมืองและสังคมไทยคนสำคัญ "ปรีดี พนมยงค์" ภายใต้คมอักษรของ "ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ" ซึ่งบอกเล่าทัศนคติทางการเมืองของรัฐบุรุษอาวุโสผู้นี่ คล้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในแต่ละประเด็น ชวนให้ย้อนมองห่วงโซ่ทางประวัติศาสตร์และความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบัน พร้อมตั้งความหวังต่อการดำรงอยู่ของระบอบประชาธิปไตยไทย เฉกเช่นเดียวกับทัศนคติของท่านปรีดีที่ว่า "ขบวนการอภิวัฒน์ไม่มีวันจบสิ้น และจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนก้าวถึงสังคมแห่งอุดมคติอันดีงาม"
:: สารบัญ
1. สยาม ก่อนการอภิวัฒน์ 2475
2. คือรัฐบุรุษผู้อภิวัฒน์
3. ก่อ...การอภิวัฒน์
4. ปรีดี วิสัยทัศน์
5. อภิวัฒน์ 2475 หาใช่ปฏิวัติ
6. "สมุดปกเหลือง" เพื่อชาติ...ราษำรไทย
7. "รูธ" กับขบวนการเสรีไทย
8. Predeeconomics
9. ลี้ภัยการเมือง
10. "พูนศุข" ได้...ด้วยธรรม
:: คำนิยม
เรื่องราวของนาปรีดี พนมยงค์ จากปลายปากกาของดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ จะเป็นโอกาสให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ให้ธำรงไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย ประชาธิปไตย ราษฎรมีความสุขสมบูรณ์ และได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่
-- ท่านผู้หญิงพูนสุข พนมยงค์ --