รูปภาพสินค้า รหัส9781598633986
9781598633986
If you are new to game programming this is the book for you!
ผู้เขียนHamsa Suri, Lakshmi Prayaga, Dr.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,110.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,110.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9781598633986
จำนวน: 250 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 233 x 17 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Course Technology Cengage Learning 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
If you are new to game programming and want to learn how to create dynamic, robust, and fun 2D games, "Beginning Game Programming with Flash" is the book for you! Written for introductory game programming students and other enthusiasts, the book begins with an overview of the Flash graphical user interface (GUI), explaining the four main components of the Flash authoring environment: the stage, timeline, tools and panels, and symbols. Once you are comfortable working with the GUI, you'll dive into using ActionScript, the language used to write code in Flash, which controls the graphics, sound files, and interactivity between the player and the game assets.

As you work through the book you'll discover how to create a storyboard for a game, add animation and visual effects, insert movie clips and sound files, apply math and physics concepts to make game objects move, and develop and test a Flash game. Easy-to-follow, step-by-step instructions walk you through each step of the game-building process, and end-of-chapter exercises, tutorials, and games-based projects help you reinforce and apply the concepts you have learned. "Beginning Game Programming with Flash" covers all the essential elements of game programming, making it a comprehensive and fun guide for beginning game programmers.
:: สารบัญ
Chapter 1 Introduction to Flash
Chapter 2 Introduction to ActionScript
Chapter 3 Interactivity-Adventure Game (Treasure Hunt)
Chapter 4 Animations
Chapter 5 Game Development
Chapter 6 Arrays and Movie Clip Methods
Chapter 7 Loops and Arrays in Flash: Simple Simon Game
Chapter 8 High Scores Game
Chapter 9 Math and Physics for Games
Chapter 10 Project: A Quiz Using Snakes and Ladders