รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780470409442
จำนวน: 1200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 217 x 276 x 35 มม.
น้ำหนัก: 2295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 5 เดือน -- ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Calculus teachers recognize Calculus as the leading resource among the 'reform' projects that employ the rule of four and streamline the curriculum in order to deepen conceptual understanding. The fifth edition uses all strands of the 'Rule of Four' - graphical, numeric, symbolic/algebraic, and verbal/applied presentations - to make concepts easier to understand. The book focuses on exploring fundamental ideas rather than comprehensive coverage of multiple similar cases that are not fundamentally unique. Readers will also gain access to WileyPLUS, an online tool that allows for extensive drills and practice. Calculus teachers will build on their understanding in the field and discover new ways to present concepts to their students.
:: สารบัญ
Chapter 1 A Library of Functions
Chapter 2 Key Concept: The Derivative
Chapter 3 Short-Cuts to Differentiation
Chapter 4 Using the Derivative
Chapter 5 Key Concept: The Definite Integral
Chapter 6 Constructing Antiderivatives
Chapter 7 Integration
Chapter 8 Using the Definite Integral
Chapter 9 Sequences and Series
Chapter 10 Approximating Functions
etc.