รูปภาพสินค้า รหัส9780444532954
9780444532954
-
ผู้เขียนJoseph Riskin

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 5,070.00 บาท
ราคาสุทธิ 5,070.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780444532954
จำนวน: 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 247 x 13 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Elsevier  
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Electrocorrosion, the corrosion of metallic constructions by external currents, is the most significant factor in conductive aggressive environments. Corrosion of underground and underwater metal constructions by stray currents has been comprehensively studied in the past decades and is considered here only in the form of a review. The primary attention is on corrosion, by external anodic (mainly) and cathodic currents, of metal constructions in the highly aggressive environments typical for electrochemical plants, where penetration of the external currents (leakage currents) from the electrolytic baths into metal constructions is unavoidable.

A new approach to the problem of electrocorrosion protection of passive structural metals is considered in this book, keeping the metals attacked by external currents in the boundaries of their passive field. The systems, developed in accordance with this approach, are based on the modification of existing and elaboration of new methods of electrocorrosion protection. These systems take into account corrosion and electrochemical characteristics of the aggressive media (redox potential, conductivity etc.) and of the passive metal (corrosion and activation potentials, current density in a passive state, etc) as well as the sizes and distribution character of the external currents.

The book covers analysis of leakage current distributions in electrochemical plants, their influence, methods to estimate corrosion stability of metallic structures subject to external currents and presents many concrete examples of the successful introduction of corrosion protection systems in operating plants.
:: สารบัญ
1 Dependence of the Corrosion Behavior of Metals Attacked by an External Current on their Intial State
2 Corrosion and Protection of Underground and Underwater Structures Attacked by Stray Currents
3 Operating Features of Electrochemical Plants
4 Using Structures of Metallic Materials in Electrochemical Plants Without Taking into Account Attack by Leakage Currents
5 Corrosion Behavior Investigations of Traditional Structural Metallic Materials in Eletrochemical Plant Media, Taking into
Account Attack by Leakage Currents
6 Corrosion Behavior Investigations of Titanium and its Alloys in the Media of Electrochemical Plants, Taking into Account
Attack by Anodic Leakage Currents
7 Hydrogenation and Corrosion Investigations of Titanium under Attack by an External Cathodic Current
8 Estimation of Corrosion Stability of Structures Made of Passive Metals in Aggressive Media, in the Field of an External Current
9 Electrocorrosion Protection of Metals in Electrochemical Plants Based on Existing Methods
10 New Principles of Protection of Passive Metals against Electrocorrosion in Electrochemical Plants
, etc.