รูปภาพสินค้า รหัส9780321210258
9780321210258
-
ผู้เขียนCarolyn E. Begg, Thomas M. Connolly

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 780.00 บาท
ราคาสุทธิ 780.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780321210258
จำนวน: 1374 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 232 x 39 มม.
น้ำหนัก: 2050 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน -- ปี 2005
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Database Systems A Practical Approach to Design, Implementation, and Management Fourth Edition over 200,000 peple have been grounded in good databass design practice by reading Database System. The new edition of this best-seller brings it up to date with the latest developments in database technology and builds on the clear, accessible approach that has contributed to the seccess of previous editions.

Aclear introduction to design, implementation and issus, as well as an extensive treatment of database languages and standards, make this book an indispensable complete reference for database students and professionals alike.

Features
- Complex subjects are clearly explanied using running case studies throunghout the book.
- Database design methodology is explicity devided into three phases: conceptual, logical, and physical. Easch phase is decrebed with an example of how it works in practice.
- SQL is comprehensively covered in three tutorial-style chapters.
- Distributed, object-oriented, and object-ralational DBMSs are fully discussed.
- Check out the Web site at www.booksites.net/connbegg, for full implementations of the case studies, lab guides for Access and Oracle, and additional student support.
:: สารบัญ
Chapter 1 Introduction to Databases
Chapter 2 Databases Environment
Chapter 3 The Relational Model
Chapter 4 Relational Algebra and Relational Calculus
Chapter 5 SQL: Data Manipulation
Chapter 6 SQL: Data Definition
Chapter 7 Query-By-Example
Chapter 8 Commercial RDBMSs: Office Access and Oracle
Chapter 9 Database Planning, Design, and Administration
Chapter 10 Fact-Finding Techniques
Etc.