รูปภาพสินค้า รหัส9780194798792
9780194798792
บรรจุคำศัพท์กว่า 185,000 คำและวลี เพิ่มคำศัพท์เกิดใหม่กว่าอีก 700 คำ ศัพท์ที่จำเป็นใน Oxford 3,000 คำ พร้อม DVD ที่มี iSpeaker และ Oxford Speaking Tutor ฝึกพูดเพื่อใช้สอบพูด พรีเซนต์และสนทนาภาษาอังกฤษ
ผู้เขียนLeonie Hey, ED., Suzanne Holloway, ED.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,190.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,190.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780194798792
จำนวน: 1958 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 157 x 233 x 56 มม.
น้ำหนัก: 1590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 9 เดือน -- ปี 2015
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"Oxford Advanced Learner's Dictionary 9ED (P)" บรรจุคำศัพท์และวลีที่สำคัญๆ เพิ่มคำศัพท์เกิดใหม่ คำศัพท์ที่จำเป็นใน Oxford พร้อมดีวีดีที่มี "iSpeaker" และ "Oxford Speaking Tutor" ฝึกพูดเพื่อใช้สอบพูด พรีเซนต์ และสนทนาภาษาอังกฤษ เจ๋งมากขึ้นด้วย "iWriter" และ "Oxford Writing Tutor" ช่วยฝึกการเขียน

- บรรจุคำศัพท์กว่า 185,000 คำและวลี พร้อมทั้งให้ความหมาย
- เพิ่มคำศัพท์เกิดใหม่กว่าอีก 700 คำพร้อมทั้งความหมาย
- เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ทางภาษาที่เรียกว่า Oxford 3,000 คำ โดยคัดสรรคำจากฐานข้อมูลทางภาษาผ่านคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า "Oxford English Corpus" ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเป็นพจนานุกรมที่มีการจัดทำอย่างมีระบบระเบียบและเป็นวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นยังเพิ่มฐานข้อมูลคำศัพท์ในระดับวิชาการที่เรียกว่า "Academic Word List (AWL)" เพื่อเสริมในเรื่องของฐานคำศัพท์เพื่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมในแง่วิชาการ ที่เหนือไปกว่าการเรียนรู้คำศัพท์ปกติ 3,000 คำที่เป็นคำศัพท์ในการใช้ภาษาปกติทั่วไปประจำวัน "ฐานข้อมูล AWL" นี้เป็นอีกหนึ่งฐานข้อมูลที่ได้รับการวิจัยผ่านกระบวนการคัดสรรคำด้วยคอมพิวเตอร์ และได้รับการพิสูจน์ถึงอิทธิพลของคำศัพท์ในวงคำเหล่านี้ที่จะช่วยให้ผู้ใช้พจนานุกรมมั่นใจว่าเป็นคำที่เหมาะสมในแง่วิชาการอย่างแท้จริง
- เรียนรู้คำศัพท์จากภาพ (Visual Builder) เพื่อเรียนรู้คำศัพท์เป็นเรื่องๆ ตามหัวเรื่องต่างๆ ได้รวดเร็วและจดจำได้ยาวนาน ตอบสนองการผู้เรียนที่จำคำศัพท์ได้ดีเมื่อใช้ภาพเป็นสื่อเชื่อมโยงการจำ
- มีกรอบหาคำ ที่เรียกว่า "Word Finder" เพื่อคำที่มีความหมายคล้ายๆ กัน เพื่อช่วยในการจำคำศัพท์ที่เกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกันได้รวดเร็วขึ้น
- มีกรอบคำเหมือน หรือ "Synonym" เพื่อให้สามารถแยกแยะลักษณะการใช้คำ หรือที่เรียกว่า Usage เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้คำได้อย่างมั่นใจว่าใช้ได้ถูกต้อง
- มีกรอบ "Express Yourself" ให้เราสามารถเรียนรู้และเรียนการใช้สำนวนในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามกาลเทศะ ในบริบทต่างๆ โดยแยกออกเป็นเรื่องๆ ประเด็นๆ อาทิ การใช้สำนวนหรือประโยคเพื่อขอพูดแทรก

ดีวีดีภายในเล่ม
- มี "iSpeaker" และ "Oxford Speaking Tutor" ช่วยในการฝึกพูดเพื่อใช้สำหรับการสอบพูด และการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วิธีการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ
- ดูวีดีโอวิธีการออกเสียง การสนทนา และลักษณะของหัวข้อที่ใช้สอบพูด
- มีส่วนร่วมในการสนทนา ผ่านระบบโต้ตอบในดีวีดี ทำให้การฝึกฝนการสนทนามีคุณค่ามากขึ้น เพราะผู้เรียนรู้สามารถโต้ตอบและได้ฝึกฝนซ้ำๆ ได้ตลอดเวลา ทำให้ยิ่งได้รับการฝึกฝนก็จะมีความสามารถทางภาษามากยิ่งขึ้นไปอีก
- บันทึกเสียงของตัวเองและเปรียบเทียบเสียงเพื่อประเมินทักษะการพูด และทักษะการออกเสียงเป็นรายคำ หรือรายประโยค ไม่ว่าจะเป็นประโยคสั้นหรือประโยคยาวก็ตาม ผู้เรียนจะสามารถมั่นใจได้ว่าทุกๆ คำที่ปรากฏในพจนานุกรม จะสามารถฝึกฝนให้ออกเสียงได้อย่างชัดเจนได้ โดยไม่ต้องอาศัยครูเจ้าของภาษา เป็นการประหยัดต้นทุนการเรียนรู้ได้อย่างดี
- มี "iWriter" และ "Oxford Writing Tutor" ช่วยในการฝึกฝนการเขียน เพื่อเตรียมตัวสอบและการงานวิชาการทั่วไป ซอฟต์แวร์ที่มากับพจนานุกรมจะสามารถใช้งานได้อย่างดี
- มีโมเดลการเขียน โดยในตอนแรกจะให้มีการเรียนรู้การเขียนอย่างมีขั้นมีตอนที่ถูกต้องก่อน โดยจะตามรูปแบบการเรียงความที่ทำให้อ่านได้ง่าย ภายในดีวีดีจะสอนการเขียนเป็นขั้นๆ อย่างชัดเจน
- ให้มีการฝึกฝนการเขียนจริงๆ อย่างมีขั้นมีตอน
:: สารบัญ
Inside front cover
- Abbreviations, symbols and labels used in the dictionary
- Foreword
- Key to dictionary entries
- The Oxford 3000TM
- The Academic World List
- Numbers

1-1820 The Dictionary
- WT1-30 Oxford Writing Tutor
- ST1-10 Oxford Speaking Tutor
- V1-56 Visual Vocabulary Builder
- R1-31 Reference Section

Reference Section Contents
- R1 Irregular verbs
- R4 Verbs
- R8 Phrasal verbs
- R10 Nouns and adjectives
- R12 Collocation
- R13 Idioms
- R14 More like this
- R17 Punctuation
- R20 Numbers
- R24 Geographical names
- R27 British and American English
- R28 Acknowledgements
- R30 Pronunciation and phonetic symbols