รูปภาพสินค้า รหัส9780194353809
9780194353809
-
ผู้เขียนJohn and Liz Soars

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 215.00 บาท
ราคาสุทธิ 215.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780194353809
จำนวน: 84 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 220 x 275 x 6 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
American Headway is a multilevel series for adults and young adults who want to use American English both accurately and fluently. Grammar and vocabulary are taught and explained thoroughly, and all four language skills are developed systematically. American Headway combines the best of traditional methods with more recent approaches to make the learning of English stimulating, motivating, and effective.

American Headway 2 builds on the firm grammatical, lexical, and functional foundatin laid in American Headway student's understanding of English is widened adn their abilities to use the language for communicative purposes are extended.
:: สารบัญ
Unit 1 Tenses / Question forms / Vocabulary / Writing
Unit 2 Present Simple / Present Simple or Continuous? / have/don't have / Vocabulary / Writing
Unit 3 Past Simple / Past Continuous / Past Simple or Continuous? / Vacabulary / Writing
Unit 4 Count and noncount nouns / Expressions of quantity / Articles / Vocabulary / Writing
Unit 5 Verb patterns / would loke (to do) or like (doing)? / will and going to / Vocabulary / Writing
Unit 6 What...like? / Comparatives and superlatives / Vocabulary / Writing-Relative clauses
Unit 7 Present Perfect / Tense review / Vocabulary / Writing-Relative clauses
Unit 8 have (go) to / should / have to or should? / must / Vocabulary / Writing
Unit 9 Present Simple or will / Conditional clauses / Time clauses / Vocabulary / Writing
Unit 10 Verb patterns / used to / Infinitives / Vocabulary / Writing
,etc.