รูปภาพสินค้า รหัส9780194346818
9780194346818
-
ผู้เขียนDavid Bycina, Jack C. Richards, Sue Brioux Aldcorn

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 329.00 บาท
ราคาสุทธิ 329.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780194346818
จำนวน: 121 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 216 x 280 x 7 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
New Person is a two-level series aimed at students who need to develop their listening and speaking skills. It is written for adults and young adults who already have some background in English but want to improve their conversational fluency. The course offers guided practice in listening and speaking skills through 12 easy-to-follow units.

New Person to Person features:
- Converstions using authentic language in a wide range of settings
- Listening activities that prepare students for real-life listening tasks
- A focus on practical pronunciation points
- Grammatical control that makes language accessible to students
- Paired practice activities that maximize student's opportunities to talk
- Optional speaking tasks intended for further practice of functions

This new edition, in full color, has a redesigned, larger format with more photographs and illustrations. Each unit contains:
- Two conversations
- Two task-listening sections
- An information-gap activity
- Additional speaking activities at the back of the book, with further review consolidating every three units
- Optional activities in the Teacher's Book, adaptable to various class sizes and lengths
:: สารบัญ
Unit 1 - Don't I know you from somewhere?
- I've heard a Llot about you!

Unit 2 - Where can you get it cleaned?
- Where are the ladies' gloves?

Unit 3 - Could I please speak to helen?
- I'm sorry. Her line is busy right now.

Unit 4 - What can we do?
- What would you do?

Unit 5 - Haven't you heard yet?
- Wait a minute. Was she hurt?

Unit 6 - I feel terrible.
- I'd like to get this prescription filled.

Unit 7 - Hey! What's this thing?
- What else will I need?

Unit 8 - what kind of place is that?
- I'd like to check in, please.

Unit 9 - If you like shopping.
- How do I get there?

Unit 10 - Do you know who that woman is?
- What's she like?
Etc.