รูปภาพสินค้า รหัส9780138003340
9780138003340
-
ผู้เขียนDavid I. Schineider

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 955.00 บาท
ราคาสุทธิ 955.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780138003340
จำนวน: 738 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 217 x 277 x 24 มม.
น้ำหนัก: 1410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Pearson Higher Education, Inc. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 8 เดือน -- ปี 2011
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Schneider's “tried and true” text - consistently praised by both students and instructors - is designed for students with no prior computer programming experience. Now updated for Visual Basic 2010, Schneider focuses on teaching problem-solving skills and sustainable programming skills. A broad range of real-world examples, section-ending exercises, case studies, and programming projects gives students more hands-on experience than any other Visual Basic book on the market.

What's New in the Eighth Edition

New Sections

1. A section on using radio buttons, check boxes, and list boxes for selection has been added to Chapter 4. (Much of this material
was previously in Chapter 9. Now it appears alongside If and Select Case blocks.)
2. A section on using loops with list boxes has been added to Chapter 6. (This section presents many operations on lists, such as
searching, summing, and finding maximum values.)
3. A section on XML has been added to Chapter 8. (LINQ techniques developed earlier are applied to XML files.)
4. A chapter on Web applications has been added. (The three sections in this chapter cover the use of Visual Web Developer to
create Web programs. Topics include tables, hyperlinks, postbacks, validation controls, and databases. Data extracted
5. from databases are displayed in both grids and the new-to-VB2010 Chart controls.)

New Concepts

Chapter 3: Implicit line continuation. (The underscore line-continuation character is rarely needed in VB 2010.)
Chapter 3: Date data type. (This data type enables us to create some interesting programs, such as a program that tells users
whether they are eligible to run for president in 2012. See Exercise 20 on page 152.)
Chapter 3: Sending output to the printer. (This optional material demonstrates how to produce a major type of output with Visual
Basic.)
Chapter 7: The ReadAllLines method for filling an array with the contents of a text file. (This powerful method allows us to place
the contents of a text file in an array without having to use repeated ReDim Preserve statements.)
Chapter 7: Language Integrated Query. (This recent addition to Visual Basic and other .NET languages provides a standardized
way to specify queries for a variety of data sources. In this textbook, LINQ is used to sort, search, and filter information
from arrays, text files, XML files, and databases. This approach enables students to write concise, higher-level code
focused more on problem solving than on data-structure manipulation. Instructors wishing to teach a more elementary
or traditional course can omit or reduce the use of LINQ. The textbook presents most of the standard operations on
arrays and sequential files with and without LINQ.)
Chapter 8: The Set operators Concat, Union, Intersect, and Except are used to manage data from text files. (These operators allow
us to perform tasks that previously required complicated algorithms.)
Chapter 9: ToolTip control. (This control gives us a capability possessed by nearly every commercial Windows application.)
Chapter 11: Auto-Implemented properties. (This new-to-VB-2010 concept simplifies the creation of classes.)
:: สารบัญ
- Chapter 2 Visual Basic Controls and Events
- Chapter 3 Variables, Input, and Output
- Chapter 4 Decisions
- Chapter 5 General Procedures
- Chapter 6 Repetition
- Chapter 7 Arrays
- Chapter 8 Text Files
- Chapter 9 Additional Controls and Objects
- Chapter 10 Databases
- Chapter 11 Object-Oriented Programming
...etc...