รูปภาพสินค้า รหัส9780132242066
9780132242066
-
ผู้เขียนAlexei White, David Johnson, Andre Charland

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,440.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,440.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780132242066
จำนวน: 468 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 177 x 233 x 29 มม.
น้ำหนัก: 945 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Prentice Hall Ptr 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2550
:: เนื้อหาโดยสังเขป
BUILD RELIABLE, SCALABLE, ENTERPRISE-CLASS WEB APPLICATIONS WITH AJAX
Writing for enterprise developers, architects, and user interface specialists, the authors explain why AJAX offers such great promise in large-scale development. Next, they systematically introduce today’s key AJAX techniques and components.
You'll walk through developing frameworks for building AJAX applications that combine data tables, Web forms, charts, search, and filtering: the very systems businesses depend on in CRM, ERP, BI, and beyond. Then, building on this strong foundation, the authors identify proven AJAX architectural patterns, and present case studies drawn from actual .NET and Java AJAX applications. Coverge includes
- Using AJAX to implement Model-View-Controller (MVC) in the browser
- Encapsulating user interface functionality to facilitate code reuse and reduce cross-browser development problems
- Overcoming the unique security challenges associated with AJAX Web applications
- Optimizing AJAX usability: the “back” button, caching, bookmarking, offline usage, and beyond
From security to scalability to project risk, this is the only book to cover all the issues facing AJAX developers in the enterprise. Whether you’re migrating legacy HTML interfaces or building new applications from scratch, you’ll find it absolutely indispensable.

:: สารบัญ
Chapter 1 AJAX and Rich Internet Applications
Chapter 2 AJAX Building Blocks
Chapter 3 AJAX in the Web Browser
Chapter 4 AJAX Components
Chapter 5 Design to Deployment
Chapter 6 AJAX Architecture
Chapter 7 Web Services and Security
Chapter 8 AJAX Usability
Chapter 9 User Interface Patterns
Chapter 10 Risk and Best Practices
Chapter 11 Case Studies
:: คำนิยม
"The core technologies of Ajax are quite straightforward; the hard part is applying them in the real world. Fortunately, the authors have been putting Ajax into practice since long before the term 'Ajax' was even coined. Enterprise AJAX offers excellent coverage of issues rarely explained to date, but frequently encountered by enterprise developers--including architecting of Ajax applications, and how to deal with such concerns as usability, security, and reliability."
--DR.Michael Mahemoff, PH.D. author of Ajax Design Patterns--

"I can't think of any better authors for a book on Enterpise AJAX. The book is sure to be a valuable reference for developers the world over working on the next generation of web applications."
--Matt Mckenzie, Software development manager, LiveCycle, Adobe Systems Inc.--