รูปภาพสินค้า รหัส9780131453494
9780131453494
-
ผู้เขียนDavid Megginson

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,440.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,440.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780131453494
จำนวน: 229 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 177 x 230 x 15 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
XML projects can fail for all kinds of reasons, from unrealistic overall goals to mishandled low-level technical decisions. Fortunately, one of the world's leading XML consultants is ready to show you how to avoid XML pitfalls on your next project.

Since its invention, David Megginson has been helping to drive XML to new levels. He led the team that developed
the SAX streaming API now used worldwide, has been a
key contributor to the World Wide Web Consortium, and
has served as a consultant to many of the world's leading companies, including Boeing, Reuters, and McGraw-Hill. Drawing on this vast experience, Megginson offers in this
book expert solutions and problem-solving guidance for
virtually any XML project challenge. You'll discover best practices for planning, budgeting, scheduling, and managing any XML project: content management, data interchange, legacy integration, or Web services. And you'll find technical insights that only an expert like Megginson can offer.

Coverage includes

- Setting expectations and planning for extensibility:
key success factors in XML projects
- Choosing standards, technical approaches, and architecture
- Overcoming hidden pitfalls in single-source publishing from
XML source
- Intelligent searching with XML: essential design and
implementation strategies
- Using XML in enterprise integration: practical realities
and workarounds
- Scaling smoothly from demo to production system
Making XML fast: real help for overcoming XML
performance problems
- Managing the security risks associated with sending XML
data across the Internet
- Recognizing when XML technology is wrong for your project

From start to finish, Imperfect XML presents a clear-eyed
view of XML's advantages and limitations--and technical and
management solutions proven to make it work.

:: สารบัญ
Part 1 XML decision making 1
Chapter 1 The standards maze 3
Chapter 2 Planning an XML project 33
Part 2 XML implementation 49
Chapter 3 XML documents 51
Chapter 4 XML data 77
Chapter 5 XML networking 113
Part 3 Special issues 141
Chapter 6 XML searching 143
Chapter 7 XML and legacy information 167
Chapter 8 XML performance and size 185
Chapter 9 Final words