รูปภาพสินค้า รหัส9780130463913
9780130463913
-
ผู้เขียนDavid Martineau, Steve Sanyal, Kevin Gashyna, Micheal Kyprianou

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,980.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,980.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780130463913
จำนวน: 399 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 178 x 233 x 27 มม.
น้ำหนัก: 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Prentice Hall Ptr 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน -- ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
You will find every skill and technique you need to build enterprise, Web, and eBusiness applications with DB2 UDB v8. This book is IBM's official guide to becoming an IBM Certified Application Developer for the DB2 Universal Database v8 Family.

New to the second edition is the inclusion of the information that you will need to prepare for the Fundamentals exam, a prerequisite to the Application Development exam. This section covers information about the DB2 products, tools, connectivity, data objects, manipulation, control, security, and concurrency.

The application development section has been revised and updated to reflect new powerful features of DB2. You can review the DB2 client-server environment, the role of SQL, and the basic structure of a DB2 application; compare the programming interfaces available for DB2 application development, choosing the ones most appropriate to each project; and, of course, prepare for the Application Development Exam.

As a bonus, information that is not needed to become an IBM Certified Application Developer for the DB2 Universal Database v8 Family has been provided by the authors to show you how to take advantage of IBM's powerful Extenders for DB2. Using Extenders, you can build searchable indexes to quickly find elements within text, audio, image, or XML objects stored in DB2.

Section 1 covers all the fundamentals of DB2 to get you started and to prepare you for the DB2 UDB v8 Family Fundamentals Exam (test 700)
Section 2 covers every DB2 v8 programming interface and strategy and will help prepare you for the DB2 UDB v8 Family Application Development Exam (test 703)
Section 3 contains bonus materials including information about the many Extenders that are available to create powerful indexes for text, audio, image, and XML documents

The accompanying CD-ROM contains a complete trial version of DB2 UDB v8 Personal Edition along with the Application Development Client.


:: สารบัญ
Part 1 DB2 UDB Family Fundamentals
- Chapter 1 DB2 Product Overview
- Chapter 2 DB2 Tools and Connectivity
- Chapter 3 Database Objects and Security
- Chapter 4 Data Retrieval
- Chapter 5 Data Modification
- Chapter 6 Data Concurrency
Part 2 DB2 UDB Family Application Development
- Chapter 7 DB2 Programming Roadmap
- Chapter 8 DB2 Programming Features and Strategies
- Chapter 9 Embedded SQL Programming
- Chapter 10 Administrative API
etc.