รูปภาพสินค้า รหัส8859427500035
8859427500035
หนังสือเล่มนี้จะอยู่ในหมวดนารี และหมวดกระบี่ หมวดนารีเป็นเรื่องของการเขียนภาพคน อาทิ ภาพพระ ภาพนาง ภาพเทวดา ฯลฯ หมวดกระบี่เป็นเรื่องของการเขียนภาพลิง ภาพยักษ์ อสูร และพวกอมนุษย์ต่าง ๆ
ผู้เขียนนัฐประชา หงษ์สุวรรณ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 170.00 บาท
ราคาสุทธิ 170.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859427500035
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 212 x 287 x 10 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วาดศิลป์, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้นำเสนอความรู้สำคัญซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเขียนลายไทยในระดับสูงต่อไป โดยในเล่มได้แนะนำเทคนิคการเขียนภาพหมวดนารีและหมวดกระบี่ หมวดนารีเป็นเรื่องของการเขียนภาพคน อาทิ ภาพพระ ภาพนาง ภาพเทวดา เป็นต้น หมวดกระบี่เป็นเรื่องของการเขียนภาพลิง ภาพยักษ์ อสูร และพวกอมนุษย์ ซึ่งต้องฝึกเขียนลักษณะของหน้าภาพต่างๆ ด้านข้าง ด้านเสี้ยว ภาพเต็มตัว ท่ายืน ท่านั่ง การเขียนมือและเท้า และกริยาท่าท่าต่างๆ ประกอบไปด้วยลักษณะรูปทรง ขั้นตอน และสัดส่วน พร้อมภาพตัวอย่างที่ดูเข้าใจง่าย เพื่อให้เยาวชนคนไทยรุ่นใหม่ที่สนใจในศิลปะไทยได้ศึกษา เรียนรู้ สร้างสรรค์และประยุกต์งานศิลป์ ให้สืบทอดคงอยู่ต่อไป
:: สารบัญ
- การเขียนภาพหน้าพระ-หน้านาง
- การเขียนมือและเท้า
- ภาพเต็มตัวพระ-นาง
- เครื่องแต่งกายพระ-นาง
- การเขียนภาพหน้าลิง
- การเขียนภาพหน้ายักษ์
- การเขียนมือและเท้าลิง-ยักษ์
- เครื่องแต่งกายลิง-ยักษ์