รูปภาพสินค้า รหัส8859165001825
8859165001825
ศึกษาพื้นฐานทางภาษาไพธอน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) การทำงานกับระบบโครงสร้างข้อมูล ทำงานกับระบบไฟล์ข้อความ การสร้าง อ่าน อัปเดตและลบข้อมูล (CRUD) กับระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูล SQL และ SQLite
ผู้เขียนศุภชัย สมพานิช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 249.00 บาท
ราคาสุทธิ 249.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165001825
จำนวน: 352 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 16 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สวัสดี ไอที, บจก. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python" เล่มนี้ เป็นการศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ไวยากรณ์พื้นฐานทางภาษา และการทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล ทั้งแบบ SQL และ NoSQL จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ สำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป็นนักโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ และผู้ที่ต้องการอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ภายในหนังสือผู้เขียนได้ออกแบบวางเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา มีตัวอย่างภาพประกอบพร้อมทั้งมีคำอธิบาย ทำให้ผู้อ่านสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์พัฒนาโปรแกรมได้จริง
:: สารบัญ
Chapter 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน
Chapter 2 พื้นฐานภาษาไพธอน
Chapter 3 การตรวจสอบเงื่อนไขและการวนลูป
Chapter 4 การทำงานกับข้อมูลชนิดข้อความ String (str)
Chapter 5 การทำงานกับโครงสร้างข้อมูลสำเร็จรูป
Chapter 6 ฟังก์ชัน (Function)
Chapter 7 Lambda Expressions
Chapter 8 การจัดการข้อผิดพลาด (Exceptions)
Chapter 9 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming - OOP)
Chapter 10 การสืบทอดคลาส (Inheritance)
ฯลฯ