รูปภาพสินค้า รหัส8859165000439
8859165000439
ชุด เรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ เรียนเก่ง ง่ายนิดเดียว! เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีตัวอย่างและบททดสอบที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ผู้เขียนประดิษฐ ดีใจ, พนิตา ภักดี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 159.00 บาท
ราคาสุทธิ 159.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165000439
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สวัสดี ไอที, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปเนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 แบบครบถ้วนตรงตามหลักสูตรใหม่ สั้น กระชับ เข้าใจง่าย อธิบายนิยาม กฎเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการเรียนรู้เบื้องต้น รวมถึงมีตัวอย่าง และแนวข้อสอบ ทั้งเทอมต้น เทอมปลาย เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการปูพื้นฐานและยกระดับผลการเรียน รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถใช้เป็นคู่มือการสอนสำหรับครูอาจารย์ได้อีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 2 การวัด
บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
บทที่ 6 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส (Pythagoras' theorem)
บทที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
บทที่ 8 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทที่ 9 เส้นขนาน