รูปภาพสินค้า รหัส8859165000385
8859165000385
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีตัวอย่างและบททดสอบที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ผู้เขียนจีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์ (อ.บอล)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 149.00 บาท
ราคาสุทธิ 149.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165000385
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สวัสดี ไอที, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปเนื้อหาสำคัญในระดับ ม.2 ทั้ง 2 เทอม เสริมทักษะด้วยแบบฝึกหัดและบททดสอบ เพิ่มความมั่นใจเต็ม 100 เพื่อพิชิตคะแนนสอบ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีตัวอย่างและบททดสอบที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และติวชี้วัด
:: สารบัญ
Part 1
- Chapter 1 Articles (คำนำหน้าคำนาม)
- Chapter 2 Nouns
- Chapter 3 Pronouns และ One/Ones
ฯลฯ

Part 2
- Chapter 1 Speaking
1. สำนวนที่ใช้แสดงมารยาททางสังคม
2. สำนวนที่ใช้แสดงความคิดเห็น ความต้องการ และความรู้สึก
3. สำนวนที่ใช้แสดงการแนะนำและการเสนอบริการ
4. สำนวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน

Part 3
Chapter 1 Reading
- การอ่านป้ายประกาศและสัญลักษณ์ (Notices and Signs)
- การอ่านโฆษณา/ประกาศ (Reading the Advertisements)
- การอ่านฉลากวิธีการปฏิบัติ/คำเตือน (Reading Labels)
ฯลฯ

- แนวข้อสอบปลายภาค 1
- แนวข้อสอบปลายภาค 2
- เฉลย