รูปภาพสินค้า รหัส8858902401195
8858902401195
หนังสือคู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดคำนวณตัวเลข
ผู้เขียนอลิษา โอฬารรัตน์มณี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 69.00 บาท
ราคาสุทธิ 69.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902401195
จำนวน: 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 294 x 12 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมแบบฝึกพัฒนาทักษะทางการคิดคำนวณสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 2 ในด้านการนับจำนวน การบวกลบเลข การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน พร้อมแบบฝึกทบทวนในลักษณะการคิกคำนวณแบบซ้ำๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาสมองในส่วนคิดคำนวณ ทำให้เด็กมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ที่ดีต่อไป
:: สารบัญ
- การนับจำนวน
- การบวก (+) และลบ (-)
- การเปรียบเทียบจำนวน
- การเรียงลำดับจำนวน
- แบบฝึกทบทวน
- เฉลย