รูปภาพสินค้า รหัส8858902401164
8858902401164
แบบฝึกหัดพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย
ผู้เขียนสุพรรณี อยู่นิ่ม, สมพร มีสมบัติ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 90.00 บาท
ราคาสุทธิ 90.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902401164
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ติวเข้ม ภาษาไทย สำหรับ ป.2" สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทยสำหรับน้องๆ ชั้น ป.2 แบบกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมฝึกทักษะให้ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ สระและวรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด คำประสม คำควบกล้ำ คำซ้อน อักษรเดี่ยว อักษรคู่ อักษรนำ คำนาม และประโยค พร้อมแบบฝึกทบทวนและเฉลยท้ายเล่ม ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
:: สารบัญ
บทที่ 1 สระและวรรณยุกต์
บทที่ 2 มาตราตัวสะกด
บทที่ 3 คำประสม
บทที่ 4 คำควบกล้ำ
บทที่ 5 คำซ้อน
บทที่ 6 อักษรเดี่ยว
บทที่ 7 อักษรคู่
บทที่ 8 อักษรนำ
บทที่ 9 คำนาม
บทที่ 10 ประโยค