รูปภาพสินค้า รหัส8858757410151
8858757410151
ฝึกฝนทักษะทางด้านเชาวน์ปัญญาให้ครอบคลุมทุกด้าน เสริมสร้างทักษะด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 และเตรียมสอบเข้า ป.1 เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนที่ดีในระดับสูงต่อไป
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 135.00 บาท
ราคาสุทธิ 135.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757410151
จำนวน: 128 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน -- ปี 2019
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือแบบฝึกหัด "คุณหนูฉลาดคิด พิชิตเชาวน์ปัญญา ฉบับเตรียมประถม" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 และเตรียมสอบเข้า ป.1 เพื่อใช้ฝึกฝน พัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางด้านเชาวน์ปัญญา ซึ่งแบบฝึกหัดต่างๆ ยังได้สอดแทรกรูปภาพประกอบตลอดเล่ม เพื่อให้เข้าใจง่าย กระตุ้นการเรียนรู้ และสร้างความเพลิดเพลินในการเรียนเชาวน์ปัญญาให้แก่เด็กระดับอนุบาลได้เป็นอย่างดี ฝึกการคิด วิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ หากฝึกทำอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการฝึกประสบการณ์ที่ดีและเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
:: สารบัญ
แบบฝึกหัดชุดที่ 1-3 ภาพเหมือนหรือต่าง
แบบฝึกหัดชุดที่ 4-5 ภาพเงาที่เหมือนกับต้นแบบ
แบบฝึกหัดชุดที่ 6-10 การจำแนกและการจับกลุ่ม
แบบฝึกหัดชุดที่ 11-15 ขนาดเล็ก-ใหญ่
แบบฝึกหัดชุดที่ 16-20 การเปรียบเทียบความสั้น-ยาว
แบบฝึกหัดชุดที่ 21-25 การเรียงลำดับ
แบบฝึกหัดชุดที่ 26-29 ภาพทับซ้อน
แบบฝึกหัดชุดที่ 30 -34 การแทนค่าสัญลักษณ์
แบบฝึกหัดชุดที่ 35-38 ลำดับการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่อง
แบบฝึกหัดชุดที่ 39-43 ภาพที่สัมพันธ์กัน
ฯลฯ