รูปภาพสินค้า รหัส8858757410137
8858757410137
ฝึกฝนทักษะภาษาไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และเตรียมสอบเข้า ป.1 เสริมสร้างทักษะด้านการคิด เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนภาษาไทยที่ดีในระดับสูงต่อไป
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 145.00 บาท
ราคาสุทธิ 145.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757410137
จำนวน: 144 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน -- ปี 2019
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือแบบฝึกหัด "คุณหนูฉลาดคิด พิชิตภาษาไทย ฉบับเตรียมประถม" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 และเตรียมสอบเข้า ป.1 เพื่อใช้ฝึกฝน พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ทางด้านภาษาไทย ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งแบบฝึกหัดต่างๆ ยังได้สอดแทรกรูปภาพประกอบตลอดเล่ม เพื่อให้เข้าใจง่าย กระตุ้นการเรียนรู้ และสร้างความเพลิดเพลินในการเรียนภาษาไทยให้แก่เด็กอนุบาลได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
- เตรียมความพร้อมภาษาไทย
- พยัญชนะไทยและสระไทย
- ลักษณะนามของสิ่งต่าง ๆ
- คำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน
- คำที่ออกเสียงสระเหมือนกัน
- คำศัพท์ที่ถูกต้อง
- คำตรงข้าม
- เติมคำลงในช่องว่าง
- จับใจความสำคัญจากการฟัง
- ความเข้าใจในการฟัง
ฯลฯ