รูปภาพสินค้า รหัส8858757409414
8858757409414
เพลิดเพลินไปกับเกมคณิตศาสตร์แสนสนุก สร้างสรรค์จินตนาการ เสริมประสบการณ์รอบด้าน เพิ่มทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ตามหลักสูตร English Program ที่ทันสมัย
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 135.00 บาท
ราคาสุทธิ 135.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757409414
จำนวน: 120 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: โนว์เลดจ์ สเตชัน, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"Genius Maths Book 1 คณิตศาสตร์ อนุบาล 1 หลักสูตร EP (สองภาษา)" เล่มนี้ มีแบบฝึกหัดเสริมทักษะสนุก ๆ มากมาย แบบฝึกหัดแต่ละชุดไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรอ่านโจทย์ให้เด็กฟังและให้คำแนะนำ ให้เด็กค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ คิดตาม เป็นการฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะให้แก่เด็กไปพร้อมกับการทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกัน เสริมจากการเรียนในห้องเรียนอีกทางหนึ่งเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชามากขึ้น

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรสองภาษา ที่พัฒนาจากการเรียนการสอนในประเทศอังกฤษ ทั้งในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อให้คุณครูนำไปใช้สอนในห้องเรียน และคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง สามารถใช้สอนลูกหลานด้วยตัวเองที่บ้านได้
:: สารบัญ
Unit 1 : Numbers 1-10 (ตัวเลข 1-10)
Unit 2 : Comparing Numbers (การเปรียบเทียบจำนวน)
Unit 3 : Ordinal Numbers (เลขลำดับ)
Unit 4 : Sizes & Lengths (ขนาตและความยาว)
Unit 5 : Mass (น้ำหนัก)
Unit 6 : Locations (ตำแหน่งที่ตั้ง)
Unit 7 : Shapes (รูปร่าง-รูปทรง)
Unit 8 : Patterns (แบบรูป)
Unit 9 : Picture & Bar Graphs (แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง)
Unit 10: Time, Days & Months (เวลา วัน และเดือน)
Unit 11 : Addition (การบวก)
Unit 12 : Subtraction (การลบ)

- Answer Key (เฉลยแบบฝึกหัด)