รูปภาพสินค้า รหัส8858757404921
8858757404921
มาฝึกคิด เขียน คำนวณ ครบทุกทักษะ กับแบบฝึกหัด 5 วิชาหลักพร้อมเฉลยครบถ้วน เพื่อเพิ่มคะแนนในชั้นเรียนกันเถอะ
ผู้เขียนกานธนิกา ชุณหะวัต, มนตรี กาญจนมนตรี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 165.00 บาท
ราคาสุทธิ 165.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757404921
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 259 x 10 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: I Love CU, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
- กิจกรรมวิชาภาษาไทย ป.6
- กิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ ป.6
- กิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
- กิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ ป.6
- กิจกรรมวิชาสังคมศึกษา ป.6
- เฉลยกิจกรรมวิชาภาษาไทย ป.6
- เฉลยกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ ป.6
- เฉลยกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
- เฉลยกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ ป.6
- เฉลยกิจกรรมวิชาสังคมศึกษา ป.6