รูปภาพสินค้า รหัส8858722002664
8858722002664
Based on the Basic Education Curriculum B.E. 2551 (Revised Edition B.E. 2560)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 145.00 บาท
ราคาสุทธิ 145.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858722002664
จำนวน: 144 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 258 x 6 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Focus Smart Plus Mathematics Workbook covers the entire range of topics included in the Basic Education Curriculum B.E. 2551 (Revised Edition B.E. 2560). Notes and plenty of exercises are given to help students understand and apply the concepts in daily life.
:: สารบัญ
Chapter 1 Linear Inegualities
Chapter 2 Quadtatic Equations in One Variable
Chapter 3 System of Linear Equations
Chapter 4 Quadratic Functions
Chapter 5 Factorization of Polynomials
Chapter 6 Surface Areas and Volumes of Pyramids, Cones and Spheres
Chapter 7 Similarity
Chapter 8 Trigonometric Ratios
Chapter 9 Cricles
Chapter 10 Box Plots
Chapter 11 Probability