รูปภาพสินค้า รหัส8858722001902
8858722001902
Focus Smart series is written based on the Basic Education Curriculum B.E. 2551.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 145.00 บาท
ราคาสุทธิ 145.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858722001902
จำนวน: 144 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Focus Smart Workbook Mathematics covers the entire range of topics included in the Basic Education Curriculum B.E. 2551. Notes, examples and plenty of exercises are given to help students understand and apply the mathematical concepts in daily life.
:: สารบัญ
Chapter 1 Squares, Square Roots, Cubes and Cube Roots
Chapter 2 Rational and Irrational Numbers
Chapter 3 Length and Area
Chapter 4 Ratio, Proportion and Percentage
Chapter 5 Congruent Triangles
Chapter 6 Pythagoras' Theorem
Chapter 7 Transformations
Chapter 8 Statistics
Chapter 9 Probability
Chapter 10 Parallel Lines and Angles