รูปภาพสินค้า รหัส8858710311020
8858710311020
ตัวอย่างข้อสอบสุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ
ผู้เขียนทีมนิสิตสามย่าน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 130.00 บาท
ราคาสุทธิ 130.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311020
จำนวน: 220 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมโจทย์ภาษาอังกฤษซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ มีระดับความยากและพลิกแพลงตามแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งแบบภาคปกติและภาคพิเศษ โดยมีเฉลยแบบละเอียดทุกข้อ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านทำความเข้าใจและประเมินผลคะแนนที่ทำได้ด้วยตนเอง
:: สารบัญ
- สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
- สุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- เฉลยสุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- สุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- เฉลยสุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- สุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
- เฉลยสุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
- สุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
- เฉลยสุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
- สุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5
- เฉลยสุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5
ฯลฯ