รูปภาพสินค้า รหัส5524300000676
5524300000676
อิงคำศัพท์จาก YCT (Youth Chinese Test การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน) เหมาะสำหรับเด็กประถมและเด็กที่ต้องการสอบ YCT
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการภาษาจีน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 139.00 บาท
ราคาสุทธิ 139.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5524300000676
จำนวน: 114 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 215 x 244 x 6 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"เรียนศัพท์จีนจากภาพ จำแม่น - คัดสนุก - ฝึกสมอง" เป็นหนังสือที่ฝ่ายวิชาการภาษาจีนเรียบเรียงขึ้นสำหรับเด็กประถม และเด็กที่ต้องการสอบ YCT (Youth Chinese Test การสอบวัดระดับวามรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน) โดยเฉพาะ มุ่งเน้นรูปแบบเนื้อหาที่ช่วยให้เด็กจดจำคำศัพท์จีนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสนุกสนานกับการเรียนรู้ โดยมีภาพประกอบเป็นเรื่องราวและหมวดหมู่ ตารางฝึกคัดอักษรจีน พร้อมบอกลำดับการขีดของอักษรจีนอย่างละเอียด ตลอดจนมีแบบฝึกหัดสนุกๆ หลากหลาย ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
1. ตัวเลขและเวลา
2. วัน เดือน ปี
3. ธรรมชาติ
4. ครอบครัว
5. โรงเรียน
6. สัตว์
7. ร่างกาย
8. อาหาร
9. ภายในบ้าน
10. สถานที่

- ดัชนีคำศัพท์