รูปภาพสินค้า รหัส5522500000588
5522500000588
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแกนกลางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ผู้เขียนChristine Hartzler, Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskins

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 95.00 บาท
ราคาสุทธิ 95.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522500000588
จำนวน: 84 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 213 x 276 x 5 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ "Let's Go 4 Third Edition" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเล่มนี้ จัดพิมพ์โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาจากหนังสือของ Oxford University Press ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กไทย ในเล่มได้นำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบน่าติดตาม ซึ่งจะช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษของเด็กๆ พร้อมทั้งฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างสนุกสนานได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
Unit 1 Birthday
Unit 2 The Great Outdoors
Unit 3 Hopes and Dreams
Unit 4 School
Unit 5 Indoors and Outdoors
Unit 6 People
Unit 7 Future Plans
Unit 8 Work and Play