รูปภาพสินค้า รหัส5522200003254
5522200003254
เรียนรู้การออกเสียงตาม pinyin และคำศัพท์ใหม่กว่า 150 คำ พร้อมฝึกเขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีดอย่างถูกวิธี
ผู้เขียนเหยิน จิ่งเหวิน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 75.00 บาท
ราคาสุทธิ 75.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522200003254
จำนวน: 80 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 254 x 2 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2551
:: เนื้อหาโดยสังเขป
แบบฝึกหัดภาษาจีนที่เขียนขึ้นมาเพื่อเด็กและเยาวชนไทยโดยเฉพาะ ใช้คู่กับหนังสือเรียน "เริ่มต้นเรียนจีน 2" เพื่อช่วยทบทวนความรู้ในบทเรียนแต่ละบท ภายในเล่มประกอบด้วย การฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ ในระบบ pinyin การจับคู่ส่วนประกอบ และผสมเป็นตัวหนังสือ การแต่งประโยคให้ถูกตามหลักไวยากรณ์จีน การนับจำนวนเส้นขีด และเขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีดอย่างถูกวิธี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีน
:: สารบัญ
- แบบฝึกหัดบทที่ 1 - 16