รูปภาพสินค้า รหัส5522200003247
5522200003247
เรียนรู้การออกเสียงตาม pinyin และคำศัพท์ใหม่กว่า 100 คำ พร้อมฝึกเขียนตัวอักษรจีน ตามลำดับขีดอย่างถูกวิธี
ผู้เขียนRen Jingwen (เหยิน จิ่งเหวิน)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 65.00 บาท
ราคาสุทธิ 65.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522200003247
จำนวน: 68 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 257 x 3 มม.
น้ำหนัก: 138 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: -ไม่ระบุ 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
แบบฝึกหัดภาษาจีนที่เขียนขึ้นมาเพื่อเด็กและเยาวชนไทยโดยเฉพาะใช้คู่กับหนังสือแบบเรียน "เริ่มต้นเรียนจีน 1" เพื่อช่วยทบทวนความรู้ ในบทเรียนแต่ละบท ภายในเล่มประกอบด้วย การฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ ในระบบ piyin การเขียนตัวอักษรจีนจากภาพประกอบ การแต่งประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน การนับจำนวนเส้นขีดและเขียนอักษรจีนตามลำดับขีดอย่างถูกวิธี โดยเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก พร้อมภาพประกอบเพื่อช่วยให้เรียนรู้ง่าย และเข้าใจได้เร็วขึ้น เหมาะสำหรับเด็กและผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีน
:: สารบัญ
บทที่ 1 ตัวหนังสือเดี่ยว 1
บทที่ 2 ตัวหนังสือเดี่ยว 2
บทที่ 3 ตัวหนังสือเดี่ยว 3
บทที่ 4 ตัวหนังสือเดี่ยว 4
บทที่ 5 ตัวหนังสือเดี่ยว 5
บทที่ 6 ตัวหนังสือเดี่ยว 6