รูปภาพสินค้า รหัส5225890000045
5225890000045
"iKids Creative Robot" พบกับนิทานอ่านสนุก 4 เรื่อง พร้อมเพลิดเพลินกับการสร้างหุ่นยนต์ตามตัวละครในเรื่อง ระหว่างการสร้างหุ่นยนต์ น้องๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วย Learning Makes a Fun!!
ผู้เขียนทีมวิชาการ STEM Education บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5225890000045
จำนวน: 60 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 260 x 3 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: คำนำ
"หนังสือประกอบการเรียนหลักสูตร iKids ระดับ Junior Engineering - Basic Level 1" จะชวนน้องๆ ไปเพลิดเพลินกับนิทานอ่านสนุก 4 เรื่อง และเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ตามตัวละครในเรื่องนั้นๆ โดยมีรายละเอียดของอุปกรณ์ และวิธีการประกอบหุ่นยนต์อย่างเป็นลำดับขั้นตอน สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายดาย พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้น้องๆ รู้จักนำทักษะหลายๆ ด้านมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาต่างๆ จนกระทั่งสามารถออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ด้วยตนเอง หรือมีแนวคิดในเชิงของวิศวกรรมนั่นเอง
:: สารบัญ
- รายการอุปกรณ์
- พื้นฐานการประกอบอุปกรณ์
- การใช้งานกล่องควบคุม

นิทานเรื่อง "ลูกหมูสามตัว"
- การประกอบ หุ่นยนต์ลูกหมูสามตัวกับหุ่นหมาปา
- รู้จักกับโครงสร้างและความแข็งแรง

นิทานเรื่อง "กระต่ายกับเต่า"
- การประกอบ หุ่นยนต์กระต่าย กับหุ่นเต่า
- แบตเตอรี่

นิทานเรื่อง "หมาน้อยจอมตะกละ"
- การประกอบ หุ่นยนต์สุนัข กับหุ่นปลา
- การเคลื่อนที่ด้วยล้อ

นิทานเรื่อง "มาเล่นซ่อนหากันเถอะ"
- การประกอบ หุ่นยีราฟ, นกกระจอกเทศ, ปู, ช้าง และหุ่นยนต์จระเข้
- รูปแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบต่างๆ
:: ข้อมูลพิเศษ
"SE-ED iKids" หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง ด้านนวัตกรรมสำหรับเด็ก เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อจุดประกายความคิด เน้นให้เด็กรักการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามหลักการเรียนรู้แบบ "STEM" และกรอบความคิดตามแนวทาง "3i" คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกสนานและอยากเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย การสร้างจินตนาการ (imagination) เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรม (innovation) หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ นอกจากนั้นยังฝึกฝนให้เด็กรู้จักคิดในเชิงวิเคราะห์ สามารถวางแผนดำเนินงานได้อย่างเป็นขั้นตอนในทางปฏิบัติ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ