รูปภาพสินค้า รหัส2020194346812
2020194346812
-
ผู้เขียนJack C. Richards, David Bycina, Sue Brioux Aldcorn

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 289.00 บาท
ราคาสุทธิ 289.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2020194346812
จำนวน: 122 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 215 x 280 x 7 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
New Person to Person is a two-level series aimed at students who need to develop their listening and speaking skills. It is written for adults and young adults who already have some background in English but want to improve their conversational fluency. The course offers guided practice in listening and speaking skills through 12 easy-to-follow units.

New Person to Person features:
- Conversations using authentic language in a wide range of settings
- Listening activities that prepare students for real-life listening tasks
- A focus on practical pronunciation points
- Grammatical control that makes language accessible to students
- Paired practice activities that maximize students' opportunities to talk
- Optional speaking tasks intended for further practice of functions

This new edition, in full color, has a redesigned, larger format with more photographs and illustrations. Each unit contains:
- Two conversations
- Two tak-listening sections
- An information-gap activity
- Additional speaking activities at the back of the book, with further review consolidating every three units
- Optional activities in the Teacher's Book, adaptable to variou class sizes and lengths
:: สารบัญ
Unit 1 Don't I know you from somewhere?
Unit 2 Where can you get it cleaned?
Unit 3 Could I please speak to helen?
Unit 4 What can we do?
Unit 5 Havent's you heard yet?
Unit 6 I feel terrible
Unit 7 Hey! What's this thing?
Unit 8 What kind of place is that?...
Unit 9 If you like shopping
Unit 10 Do you know who that woman is?
Unit 11 Have you ever tried parachuting?
Unit 12 What did you think of the movie?