รูปภาพสินค้า รหัส2010471241008
2010471241008
-
ผู้เขียนAlan Dennis, Barbara Haley Wixom

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 730.00 บาท
ราคาสุทธิ 730.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2010471241008
จำนวน: 516 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 208 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 1185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
This practical, no-nonsense textbook provides you with the rich foundation you need to enter the exciting field of systems snalysis
and design, and helps you gain the core skills that will easure a successful and rewarding career!

Each chapter in the text describes one part of the SAD process, provides clear explantions on how to do it, gives a detailed example, and then includes exercises that allow you to practice what you've learned. The accomplish over the course of a project, and the deliverables that will be produced from the taske.
As you complete the book, taske are checked off and deliverables completed and filed in a Project Binder. Along the way, you are reminded of your progress using roadmaps that indicate where the current task fits into the larger context of SAD. The result is that you come to understand how to use this process in a real situation, and acquire key skills that you'll use throughout your career.
:: สารบัญ
Part 1 Planning phase
- Project Intiation
- project management

Part 2 Analysis Phase
- Systems Analysis
- Gethering Information
- Process Modeling
-Data Modeling

Part 3 Design Phase
- System Design
- Architecture Design
- User Interface Structure Design
- User Interface Design Components
- Data Storage Design
- progr am Design

Part 4 Implementation Phase
- Construction
- Installation
- The Movement Toward Objects